כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט
הקהילה המקוונת של GrabzIt

לכידת מקסימום לחודש

כיצד לחשב את התצלומים? לדוגמה חכם עמוד או שכר חכם חכם בלכידה. אנא הודע לי.

נשאל על ידי אנונימי ב- 9 ביוני 2020

זה נעשה על בסיס מסמך. הנה כמה לפרטים נוספים.

ענה GrabzIt Support ב- 9 ביוני 2020