כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט
הקהילה המקוונת של GrabzIt

gif api בעיה

Access to fetch at 'http://api.grabz.it/services/takeanimation.ashx?key=MGIxZDVjMWIwY2Y0NDE3YmI1NGVkMmVjNGUyOGJlZjA%3D&width=0&height=0&duration=1&speed=0&start=3&customid=&fps=1&repeat=0&customwatermarkid=&reverse=0&country=&quality=-1&export=&encryption=&proxy=&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdqRZDebPIGs&callback=&sig=9094758568467519794de43d8b93078e' from origin 'http://localhost:3000' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.

נשאל על ידי מד דהיה ב- 23 במרץ 2020

מדוע אתה מתקשר לזה דרך הדפדפן. אתה אמור להשתמש ב- ממשק API של JavaScript.

ענה GrabzIt תמיכה ב 22 במאי 2020