כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט
הקהילה המקוונת של GrabzIt

כיצד להמיר שני עמודות מסמך HTML ל-. Docx

Hi. I need to convert my Html page to .docx . I use GrabzIt('KEY').ConvertPage({'target': '#id', 'format': 'docx', 'download': 1, 'cache' : 0, 'filename' : 'filename, 'bheight' : -1, 'height' : -1, 'waitfor' : '#id'}).Create(); 

html is created from two-column table:

<td>Content...</td>

<td>Content...</td>

The .docx document is created but the first page is empty because of 'Section break' adding in the top of the first page of 'Word' document. How to avoid of empty first page? 

Asked by Dawie Harmse on the 3rd of October 2019

היי,

If you are using the ConvertPage method it will convert whatever is in the page including any section breaks that have been defined.

If you just want to convert a table within the page, why don't you use the ConvertHTML method. Using a bit of JavaScript to select and pass the table as HTML to the method?

ענה GrabzIt Support ב- 3 באוקטובר 2019

I didn't define any section breaks. My goal is to take some container with two-columns and convert it to .docx with all styles. And only one way works for this - to wrap all content to <table>. But for some reason my document begins from the second page on 'Word' 

Answered by Dawie Harmse on the 3rd of October 2019

Sorry, I misunderstood. Thanks for raising this issue with us. We have raised a case and we will look at it soon.

ענה GrabzIt Support ב- 3 באוקטובר 2019

This issue should now be fixed.

ענה GrabzIt Support ב- 3 באוקטובר 2019

Now it works perfectly. Thanks a lot!

Answered by Dawie Harmse on the 3rd of October 2019

קריר

ענה GrabzIt Support ב- 3 באוקטובר 2019