כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט
הקהילה המקוונת של GrabzIt

כיצד ללכוד שגיאות 500 ושאר שרתים של 5xx בעזרת URLToImage?

I am using the code simillar to https://grabz.it/api/aspnet/advanced/comobject.aspx. The catch handler does catch the 404 error with this returned message "You are trying to take a screenshot of a URL that does not exist! Please enter a URL that is both absolute and public, for instance: http://www.example.com". However when there is a server error, the code still goes through and the image captured is of a Server Error web page. Is there a way for URLToImage לסמן גם את השגיאות האלה?

נשאל על ידי GrabzIt Support ב -14 ביוני 2019

הודעה זו "אתה מנסה לצלם צילום מסך של כתובת URL שאינה קיימת! אנא הכנס כתובת שהיא גם מוחלטת וגם ציבורית, למשל: http://www.example.com" אינה שגיאת 404. זה מתרחש בפורמטים של כתובות אתרים לא חוקיות, ואם הדומיין אינו קיים.

כל עוד מתקיימים שני הקריטריונים, אנו לוכדים את כל מה שנמצא.

ענה GrabzIt Support ב- 14 ביוני 2019