כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט
הקהילה המקוונת של GrabzIt

python * docx * מחזיר שגיאה

אני משתמש ב- grabzIt.HTMLToDOCX to create a *docx*, when i use docx.Document to return a |Document| object loaded from *docx*, python return a error

Traceback (השיחה האחרונה אחרונה):
File "/Users/chenjiahua/PycharmProjects/my_game/mysite/export2word/test.py", line 30, in <module>
composer.append (doc2)
הקובץ "/Users/chenjiahua/PycharmProjects/work/zhongbiao_web_svr/venv/lib/python3.7/site-packages/docxcompose/composer.py", שורה 51, בתוספת
self.insert (אינדקס, מסמך, remove_property_fields = remove_property_fields)
הקובץ "/Users/chenjiahua/PycharmProjects/work/zhongbiao_web_svr/venv/lib/python3.7/site-packages/docxcompose/composer.py", שורה 71, בתוספת
self.add_style (מסמך, אלמנט)
הקובץ "/Users/chenjiahua/PycharmProjects/work/zhongbiao_web_svr/venv/lib/python3.7/site-packages/docxcompose/composer.py", שורה 253, להוסיף_style
self.doc.style.element.append (style_element)
TypeError: 'רכיב' של הארגומנט הוא בעל סוג שגוי (lxml.etree._Element צפוי, לא קיבל סוג)

נשאל על ידי אנונימי ב- 30 באפריל 2019

Sorry, but that seems to be an error is someone elses software. It looks like it could be related to this issue: https://www.odoo.com/forum/help-1/question/argument-element-has-incorrect-type-when-exporting-report-from-openoffice-22024

ענה אנונימי ב- 30 באפריל 2019

תודה, אני פשוט מעביר את השגיאה הזו, ללא השפעה

ענה אנונימי ב- 30 באפריל 2019