כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם יש דרך להשתמש ב- GrabzIt ביישום Windows ASP.NET ולא ביישום אינטרנט?

כן אתה יכול להשתמש ב- SaveTo שיטה ב ספריית ASP.NET. כדי לעשות זאת פשוט בצע משהו כמו:

string filepath = 'images/result.jpg';
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage('http://www.spacex.com');
grabzIt.SaveTo(filepath);