כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם מע"מ רשום מע"מ?

לא, כרגע GrabzIt Limited אינו רשום במע"מ. עם זאת, אנו אוספים מספרי מע"מ כדי להקל על המעבר לרשום מע"מ עבור כל הנוגעים בדבר.