כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אירעה שגיאת רשת לא ידועה

שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל כאשר האפליקציה שלך לא יכולה לתקשר עם השרתים של GrabzIt. שגיאה זו עשויה להתרחש כל הזמן או intלפתע.

למרבה הצער, יש מעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות לגבי השגיאה הזו מהצד שלנו. מכיוון שהשגיאה נובעת בדרך כלל עם חומות אש, הגדרות רשת או ספק הרשת שלך.

גישה אחת לזיהוי בעיה היא להפעיל מסלול מעקב api.porism.com. זה יראה בתקווה באיזה חלק של הרשת הבקשה שגיאה כאשר מנסים לתקשר עם השרתים של GrabzIt. להלן דוגמה לפקודת traceroute ב-Windows.

tracert api.porism.com