כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד לבדוק מטפל חוזר?

כדי לראות אם מטפל בהתקשרות חוזרת עובד, עליך ליצור תחילה פריט כגון צילום מסך או GIF מונפש, או דרך API or כלי צילום מסך מקוון. לאחר מכן ניתן להשתמש בכלי הבדיקה של מטפל בהתקשרות חוזרת כדי לשלוח פריט זה למטפל בהתקשרות חוזרת שלך. כדי להשתמש בו פשוט עבור אל אבחון

לחץ על אחד מהפריטים שכבר יצרת ב- הַחוּצָה טור. לאחר מכן לחץ על שלח ל-Callback Handler קישור. כעת הזן את כתובת האתר למטפל בהתקשרות חוזרת שלך בשדה כתובת אתר להתקשרות חוזרת ולאחר מכן מלא כל אחד מהשדות האופציונליים כגון מזהה מותאם אישית, לפני שתלחץ על שלח. פעולה זו תשלח כעת את הפריט שנבחר למטפל בהתקשרות חוזרת שלך.