כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם SVG נתמך?

כן, השירות שלנו תומך באופן מלא ב-HTML 5 ובכל סוגי רכיבי SVG.