כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אילו סוגי תמיכה אתם מציעים?

We currently offer on-line support in the form of our support system you are currently using. We are always trying to improve this system to offer the best instantaneous support we can.

If our online support system doesn't answer your question we also provide תמיכה בדוא"ל, which we aim to answer promptly. However users with premium packages will have their questions answered before free users.