כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד להפסיק להמיר קישורים יחסית לקישורים מוחלטים במסמכי DOCX ו- PDF?

בעת המרת HTML into מסמכי DOCX ו-PDF, ובאמצעות פרמטר הכתובות כתובות URL יחסיות יומרו אוטומטית into מקבילות ה-URL המוחלטות שלהם. כדי לעצור את זה יש להוסיף קישורים grabzitlink://

אז, למשל, כדי לעצור הקישור למטה מומר לקישור מוחלט.

<a href="test.html">Test Page</a>

לאחר מכן יש לשנות את הקישור, כפי שמוצג להלן.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>