כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע תמונות המסך לא מוחזרות באותו הסדר בו אני מבקש אותן?

מכיוון שרוב השיחות ל-GrabzIt נעשות באופן אסינכרוני, לכן הן לא בהכרח מעובדות בו-זמנית. זו הסיבה ש-GrabzIt מחזיר מזהה ייחודי עבור כל צילום מסך כשאתה משתמש ב- Save שיטה כך שניתן לשייך את צילום המסך הנכון לפעולה הנכונה.

לכן יש לוודא שהמזהה הייחודי מתועד של כל צילום מסך או לחילופין להעביר מזהה מותאם אישית ל- URLToImage, URLToAnimation, URLToPDF or URLToTable שיטות כך שניתן יהיה לעבד אותו כראוי כאשר הוא מוחזר למטפל שלך.