כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

צילום מסך זה אינו נגיש באופן זמני בגלל מיקום האחסון שלו במצב לא מקוון

מדי פעם שרת צילומי מסך יכול לעבור למצב לא מקוון, כאשר זה קורה כל צילומי מסך המאוחסנים בשרת אינם נגישים באופן זמני.

כל צילומי מסך חדשים לא יושפעו מכיוון שעבודות צילום מסך חדשות יופנו לשרתים חלופיים לצילום מסך.