כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אירעה שגיאה בניסיון save צילום המסך

שגיאה זו מתרחשת כאשר ספריית הלקוח אינה יכולה save קובץ צילום מסך לכונן הקשיח. כדי לעצור שגיאה זו, בדוק שהספרייה שבה אתה שומר את צילום המסך קיימת ושהאפליקציה מספקת זכויות לכתוב אליה.