כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם GrabzIt עובד עם תוכנת תרשימים?

כן, כל עוד הוא משתמש ב-JavaScript ולא ב-Flash. שים לב שייתכן שתצטרך להחיל השהיה כדי לאפשר עיבוד של התרשים.