כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד לשנות קנה מידה של PDF או DOCX לרוחב הדפדפן?

כברירת מחדל, קובצי PDF ו-DOCX מותאמים ל-1366 פיקסלים, אולם ניתן לשנות זאת לכל גודל. בעת שינוי קנה מידה אתה בעצם מנסה להתאים את רוחב הדפדפן לגודל העמוד. אז אם בחרת 1366 פיקסלים ודף A4 לאורך, שגודלו בפיקסלים הוא רק 700. התוכן בפועל יצטרך להיות קנה קנה מידה לכמחצית מהגודל כדי להתאים לגודל העמוד הזמין. כמובן שאם תקטינו את רוחב הדפדפן או תגדילו את גודל העמוד או תשתמשו לרוחב, קנה המידה יהיה קטן בהרבה או הפוך לחלוטין.

אמנם בעת שינוי קנה מידה של מסמך, ייתכן שהתוצאות לא תמיד יהיו מושלמות ואולי תרצה לנסות כמה גדלים שונים לפני שתהיה מרוצה. לפעמים כדאי להתאים את רוחב הדפדפן הזהה לרוחב המסמך, כדי לעשות זאת עוברים -1 לפרמטר רוחב הדפדפן.

בדוגמאות שלהלן נוצרים קובצי PDF, כאשר רוחב הדפדפן מוגדר ל-1500 פיקסלים.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.BrowserWidth = 1500;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setBrowserWidth(1500);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "bwidth": 1500}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"browserWidth":1500};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->browserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setBrowserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&bwidth=1500&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")