כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מהם תצלומים שנותרו?

The remaining captures are the number of screenshots, table captures, and online video to animated GIF conversions that can be created before your allowance is renewed, on the renewal date. The number of remaining captures is not affected by scraping unless you specifically call the screenshot functionality from within the מגרד רשת.

מה קורה אם אני עובר את הגבול שלי?

If you go over your limit you cannot make anymore captures until your package renews, or you buy the same or another package.