כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד פועלת עדיפות ללכידה?

Capture Priority משמש במצבים הנדירים שבהם לכידת מבוקשת ממוקמת בתור. ככל שהעדיפות גבוהה יותר כך הלכידה תמוקם קרוב יותר לקדמת התור.

סדר העדיפויות עבור כל חבילת GrabzIt היא כמפורט להלן:

  • חבילה חינם - נמוכה מאוד
  • חבילת כניסה - נמוכה
  • חבילה מקצועית - בינונית
  • חבילת עסקים - גבוהה
  • חבילת Enterprise - גבוהה מאוד

אם יש לך עיכובים סטטיים ארוכים זה יפחית את עדיפות הלכידה. השתמש בהשהייה קצרה יותר או השתמש ב- לחכות לתכונה כדי להמתין עד שיופיע האלמנט שברצונך.