כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע אני לא מקבל מיד תכונות פרימיום לאחר השדרוג?

We cache user details on our web servers to increase the speed at which we can serve requests. You will usually have to wait 10-20 minutes after upgrading for the changes to take effect.

If it is still not working and you are using the Webpage to Icon API, or the JavaScript Library try and do a hard refresh. By pressing Ctrl and F5 at the same time.