כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד לפרסם טופס ולצלם את התוצאה?

כדי לפרסם בטופס עליך לקבל תחילה את כתובת האתר של הטופס שמתפרסם. כדי לעשות זאת קבל את הטופס HTML על ידי התבוננות במקור של דף האינטרנט, שעשוי להיראות בערך כך.

<form action="http://www.example.com/login.php" method="post">
  <div class="FormRow">
   <label>Username</label>
   <input type="text" name="username" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="">
  </div>
  <div class="FormRow">
   <label>Password</label>
   <input type="password" name="password" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="">
  </div>
  <input type="submit" class="submit" data-gt-translate-attributes='[{"attribute":"value","format":"json"}]' value="Login">
</form>

ברגע שיש לך את כתובת ה-URL של הטופס, עליך לציין את השם והערכים של כל אחת מכניסות הטופס כדי שהפוסט לא יידחה על ידי אתר היעד. דוגמה לכך מוצגת להלן.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.ashx");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddPostVariable("username", "bob").AddPostVariable("password", "pass")
.ConvertURL("http://www.example.com/login.php").Create();
</script>

בעת ציון נתוני פוסטים ב-node.js, עליך לקודד כתובת URL את השם והערך של כל משתנה פוסט.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.example.com/login.php", {"postData":"username=bob&password=pass"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")

זכור בעת הגשת בקשות אנא וודא את כל ערכי הפרמטרים מקודדים ב-URL. שים לב שכל שם וערך של POST יצטרכו להיות מקודד תחילה.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&post=username%3Dbob%26password%3Dpass&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Flogin.php
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.add_post_parameter("username", "bob");
options.add_post_parameter("password", "pass");

grabzIt.url_to_image("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")