כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע תוכן PDF אינו ממלא את רוחב העמוד?

אם רוחב התוכן אינו ממלא את רוחב העמוד, בדוק שאין רכיבי HTML בדף האינטרנט היעד בעלי רוחב קבוע.