כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד להוסיף סימניות או מתאר למסמכי PDF?

פריט בדף אינטרנט שנטען לאחר התוכן הראשי

GrabzIt יכול להוסיף סימניות באופן אוטומטי למסמך PDF באמצעות מתקן מתאר מובנה של PDF, אשר משכפל את תוכן העניינים של פונקציונליות.

לשם כך ציין את פרמטר ה-include outline כפי שמוצג להלן. לאחר מכן, המתאר ייווצר אוטומטית על ידי ניתוח ה-HTML של דף האינטרנט עבור רכיבי H2 ו-H3 כדי ליצור סימניות עם הטקסט של אלמנטים אלה המשמשים לשמות הסימניות, בנוסף אלמנטי H3 יקוננו אוטומטית תחת פריטי H2 ברשימת הסימניות.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.IncludeOutline = true;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setIncludeOutline(true);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "includeoutline": 1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"includeOutline":true};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->includeOutline(1);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setIncludeOutline(true);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.includeOutline = true
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&includeoutline=1&format=pdf&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.includeOutline = true
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

התאמה אישית של סימניות וקווי מתאר

ניתן להתאים אישית סימניות על ידי שינוי ה-HTML שעומד להמיר ל-PDF. ניתן להוסיף סימניה H2 לכל אלמנט על ידי מתן ה- GrabzItBookmarkH2 מחלקה CSS, באופן דומה ניתן להוסיף סימניה H3 לרכיב על ידי הקצאת ה- GrabzItBookmarkH3 שיעור CSS. אם ברצונך לא לכלול רכיב HTML משימוש כסימנייה, תוכל להקצות את GrabzItBookmarkExclude מחלקה לאלמנט. דוגמה לשימוש במחלקות CSS מיוחדות אלה להתאמה אישית של סימניות מוצגת ב-HTML למטה.

<html>
	<body>
		<h2 class="GrabzItBookmarkExclude">My Article</h2>
		<p>Ignorant branched humanity led now marianne too strongly entrance.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH2">Start here</span>
		<p>Rose to shew bore no ye of paid rent form.</p>
		<span class="GrabzItBookmarkH3">Then read this</span>
		<p>She which are maids boy sense her shade.</p>
	</body>
</html>