כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

הוספת מעברי דף למסמכי PDF ו- DOCX

בעת המרה מ-HTML או דפי אינטרנט גולמיים ל-PDF או DOCX, אתה יכול לאלץ מעברי עמוד להופיע במסמכים במיקום המדויק הרצוי על ידי ציון break-after:always ו break-inside:avoid כללי CSS לכל אחד מהם עמוד שאתה רוצה ליצור. שים לב שזה כן אומר שאתה חייב לשלוט ב-HTML של דף האינטרנט שאתה ממיר.

לדוגמה, ה-HTML למטה יצור שלושה עמודים בתוך מסמך ה-DOCX או ה-PDF.

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
  <style type="text/css">
   div.page
   {
    break-after: page;
    break-inside: avoid;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 1</h1>
  </div>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 2</h1>
  </div>
  <div class="page">
   <h1>This is Page 3</h1>
  </div>
 </body>
</html>