כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם ניתן להשתמש באותה חבילה / חשבון באותה אתרים מרובים?

כן, ניתן להשתמש באותה חבילה/חשבון במספר אתרים או דומיינים. רק ודא כי נעשה שימוש באותו מפתח וסוד בכל המקומות.