כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מהן בדיקות מוניטור?

בדיקות מעקב הוא מספר הפעמים שבהן ניתן לבדוק שינויים בדף אינטרנט לפני חידוש ההקצבה שלך, בתאריך החידוש. מספר הבדיקות של הצג אינו מושפע מהגרידה או מהמשימות בכלי צילום המסך, אלא אם אתה משתמש ספציפית בפונקציונליות דף האינטרנט של הצג כדי להפעיל משימת גרידה או צילום מסך.

מה קורה אם אני עובר את הגבול שלי?

אם אתה עובר את המגבלה שלך, אתה לא יכול לעקוב אחר דפי אינטרנט נוספים עד לחידוש החבילה שלך, או שאתה קונה את אותה חבילה או אחרת.