כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם GrabzIt תומך ביישומי Java?

Unfortunately GrabzIt screenshot service does not support taking screenshots of web pages Java Applets because of the instability it adds to the system.