כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כתובת אתר לא חוקית להתקשרות חוזרת. אנא ספק כתובת אינטרנט חוקית.

שגיאה זו מציינת שכתובת האתר שבה אתה משתמש ככתובת ה-URL להתקשרות חזרה אינה כתובת אתר חוקית.

אנא ודא שאתה משתמש בכתובת URL חוקית כגון http://www.example.com/handler.php. אם אתה משתמש באחד מיישומי ההדגמה שלנו, בדוק בקובץ התצורה שהגדרת את כתובת האתר להתקשרות חוזרת למיקום המטפל שלך בצורה נכונה ושזו כתובת URL מוחלטת חוקית.

אם אתה בודק זאת במחשב המקומי שלך ולא בשרת אינטרנט ציבורי, תצטרך לשנות את הקוד שלך כדי להשתמש ב- במקום זאת שיטה סינכרונית.

למקרה שאתה מבולבל לגבי מה זה מטפל בהתקשרות חוזרת. מטפל בהתקשרות חוזר נקרא כאשר לכידה הושלמה יחד עם המידע הנדרש כדי לאפשר לאפליקציה שלך לעבד את צילום המסך וכו'.