כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד ליצור תמונות מסך בחדות גבוהה?

לפעמים כדאי ליצור צילומי מסך בחדות גבוהה (HD) או רשתית. לצילומי מסך High Definition אלו יש רזולוציה מוגברת אך הם איטיים יותר והופכים איטיים עוד יותר עם ממדים גדולים יותר מסיבה זו מומלץ לא ליצור תמונה גדולה מדי. ככזה כנראה תצטרך לציין עיכוב כדי לתת לצילום המסך הזדמנות לעיבוד.

הקוד הבא מראה כיצד ליצור צילום מסך בחדות גבוהה בכל שפה, על ידי הגדרת הפרמטר HD ל-true. זה יוצר תמונה ברזולוציה גבוהה על ידי הכפלת רוחב וגובה התמונה, הגדלת הרזולוציה של צילום מסך רגיל פי ארבעה. עם זאת זה יהיה נגד פרודוקטיבי הגדר רוחב וגובה לכל דבר מלבד -1 מכיוון שזה יגרום להקטנת התמונה שוב!

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.HD = true;
options.OutputWidth = -1;
options.OutputHeight = -1;
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setHd(true);
options.setWidth(-1);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options);
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.bbc.co.uk", 
{"hd":1,"width":-1,"height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"hd":true,"width":"-1","height":"-1"};
client.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options);
client.save_to("images/result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->hd(1);
$options->width(-1);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo("images/result.jpg");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setHD(true);
$options->setWidth(-1);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToImage("https://www.bbc.co.uk", $options);
$grabzIt->SaveTo($filepath);
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.hd  = True
options.width = -1
options.height = -1
grabzIt.URLToImage("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzIt.SaveTo("images/result.jpg")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&hd=1&width=-1&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.hd = true
options.width = -1
options.height = -1
grabzItClient.url_to_image("https://www.bbc.co.uk", options)
grabzItClient.save_to("images/result.jpg")

בצד שמאל דוגמה לצילום מסך סטנדרטי ומימין צילום מסך בהבחנה גבוהה שהופק על ידי הקוד למעלה, לשני צילומי המסך יש אותו גובה.


הגדרת רזולוציית התמונה במדויק

ניתן ליצור צילומי מסך בחדות גבוהה בגדלים שונים גם על ידי ציון רוחב גדול מרוחב הדפדפן. לאחר מכן, GrabzIt משנה את קנה המידה של הדפדפן כדי לעצור את מתיחה של התמונה. עם זאת מדידות שנלקחו בעת יצירת צילומי מסך בחדות גבוהה בדרך זו אינם מדויקים, וזו הסיבה שצילומי מסך באורך מלא לא תמיד בגודל מושלם או מותאמים במצב זה.

אם אתה נתקל בבעיות ביצירת תמונות בחדות גבוהה בקנה מידה נכון בשיטה זו, נסה להשתמש ברוחב וגובה התמונה הוא x2, x3 או x4 מממדי הדפדפן המקוריים.

מצב זה גם לא יפעל כראוי בעת מיקוד לרכיבים. אם ברצונך למקד לאלמנטים, מומלץ להגדיר את הפרמטר HD כפי שמוצג לעיל.