כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד להשתמש בתו hash עם ממשק ה- API של JavaScript?

אם אינך משתמש ספריית JavaScript של GrabzIt, and are capturing URL's that include the # character with the ממשק API של JavaScript the browser will treat everything past the hash character as a HTML bookmark. Therefore you need encode all hash characters by replacing # עם %23, this will ensure all hashes are passed to GrabzIt.