כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

באיזה דפדפן משתמש Grabz בכדי לצלם את המסך?

GrabzIt משתמש בגרסה שונה משלה של דפדפן כרום כדי לצלם את צילומי המסך.