כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע נלחץ צילום המסך באורך המלא שלי?

צילום מסך באורך מלא נוצר על ידי העברת -1 לפרמטר גובה הדפדפן, מה שיוצר תמונה באורך של האתר.

אם תיצור צילום מסך באורך מלא התמונה הגדולה הזו תכווץ כך שתתאים into הרוחב והגובה שאתה מציין, או את רוחב וגובה ברירת המחדל של החבילה שלך.

אם אתה רוצה ליצור צילום מסך שיש לו את אותו גודל בתור אתר, עליך להעביר -1 לפרמטרים של רוחב וגובה.