כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

איך עובדים תקופות חינם?

בעת שדרוג או שדרוג לאחור ניתן להחיל תקופה חינם על חשבונך, עד לכל היותר חמש שנים. במהלך תקופה זו חשבונך לא יחויב.

מספר הלכידות וגודל מגבלת עמודי הגרידה ייעשו פרופורציונליים למספר הימים הפנויים בתקופת החינמיות.

אז עבור חבילת כניסה עם 5000 צילומי מסך ושבעה ימים בחינם, מספר הצילומים מחושב כ- 5000/30.5 x 7. מתן קצבה של 1148 לכידות לתקופת הניסיון של שבעה ימים.

לאחר סיום תקופת הניסיון החשבון מתחדש כרגיל כאשר יפוג התקופה החינמית.