כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם אתה תומך בפלאש?

למרבה הצער, אנחנו כבר לא תומכים ב-Flash. מכיוון ש-Adobe הפסיקה לתמוך ב-Flash Player לאחר ה-31 בדצמבר 2020, נאלצנו להסיר את כל מופעי ה-Flash מהמערכות שלנו כדי למנוע פרצות אבטחה.