כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

ייצאו לכידונים לאמזון S3, FTP ועוד

GrabzIt תומך בייצוא לכידות לאמזון S3, Dropbox, FTP ו-WebDav. כדי להתחיל, קבל את האישורים של שיטת הייצוא הרצויה והזן אותה into הטופס שלהלן. לאחר מכן לחץ על ליצור לחצן ליצירת כתובת URL לייצוא שניתן להשתמש בה בממשקי ה-API של GrabzIt. אולם לפני שתוכל לייצא ל-DropBox אתה צריך לאשר את GrabzIt כדי להשתמש בחשבון שלך.

שימוש בכתובת הייצוא

לאחר שיצרת את כתובת ה-URL של הייצוא למעלה, דוגמה של ייצוא לכידה תופיע עבור כל שפת תכנות שבה אנו תומכים כעת למטה.

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.ExportURL = "dropbox://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setExportURL("dropbox://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF והמזהה היה 12345, הקובץ ייצא כ-12345.pdf. ניתן לגשת למזהה על ידי שימוש באירוע onfinish כפי שמוצג להלן.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
	alert(id);
}, 
"export":"dropbox://"}).Create();
</script>

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"exportUrl":"dropbox://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->exportURL("dropbox://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setExportURL("dropbox://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.exportURL = "dropbox://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")

כל הצילומים הם saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. כדי לקבל את שם הקובץ עליך לציין פרמטר של מטפל בהתקשרות חוזרת ואולי מזהה מותאם אישית כדי לאפשר לך לבצע כל עיבוד אחר הנדרש בקוד המטפל.

https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&export=dropbox%3A%2F%2F&customid=123&callback=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fmy_handler&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F

לכידות הן saved עם שם קובץ שתואם את המזהה של לכידה עם סיומת הקובץ שצורפה לסוף. לדוגמה, אם יצרת לכידת PDF ואת המזהה שהוחזר על ידי ה save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ-12345.pdf. אפשרות קלה יותר לקבל את שם הקובץ היא לציין א מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.exportURL = "dropbox://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

כתובות אתרים של ייצוא מאובטח

לפעמים אתה צריך להשתמש בכתובת ייצוא בדפדפן באמצעות JavaScript API בנסיבות אלה, שם המשתמש והסיסמה של פתרון האחסון שלך יהיו חשופים. כדי לעקוף בעיה זו, אתה יכול במקום זאת להשתמש בכתובת URL של ייצוא מאובטח. זה ימנע את חשיפת שם המשתמש והסיסמה שלך. אם אתה רוצה לנהל כתובות URL של ייצוא מאובטח שיצרת בעבר, תוכל לעשות זאת ב- סעיף יישום של חשבונך.