כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע Grabz זה השבית את השריטה שלי?

GrabzIt ישבית אוטומטית את א גרידה ברשת שפועל כאשר של המשתמש מגבלת עמודים לגרד אזל, כדי למנוע את הפעלתו שוב כאשר לא ניתן לחלץ נתונים.

כדי שזה לא יקרה שדרוג ובחרו מגבלה גדולה יותר של Scrape Page.