כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם משתמשים בעוגיות מותאמות אישית בכלי צילום המסך המקוון?

כן, כל עוגיות מותאמות אישית שאתה מגדיר משמשות בצילומי מסך שנוצרו דרך כלי צילום מסך מקוון.