כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מדוע התצלומים לא מופיעים כמו בדפדפן?

מדי פעם לכידת תמונות, DOCX או PDF אינן מופיעות כפי שהיית מצפה. עם זאת, שים לב שגם PDF וגם DOCX הם intשגיאה של מה שמופיע בדפדפן ולא צילום מסך ולכן כנראה לא יופיע בדיוק כפי שמוצג בדפדפן. בשל התכונות המוגבלות של פורמט DOCX, זה נכון ל-DOCX במידה רבה עוד יותר. יתר על כן, תוכנת הלכידה של GrabzIt מבוססת על Chromium, כך שכל ההשוואות חייבות להתבצע בכרום.

הבעיה הראשונה אולי שלכתובת היעד או ה-HTML לא היה מספיק זמן לטעון. נסה לציין את ההשהיה בערך של 5000 אלפיות שניות או יותר.

לפעמים היעד שאתה מנסה לתפוס עשוי להזדקק ברוחב דפדפן גדול יותר או קטן יותר כדי להופיע כהלכה. נסה להגדיל ולהקטין את פרמטר רוחב הדפדפן עד שהוא יופיע כפי שהיית מצפה.