כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם אוכל לבצע תשלומים שנתיים?

ניתן לבצע תשלומים שנתיים, ולא תשלומים חודשיים בעת הרשמה.

לשם כך, עבור לדף השדרוג. לאחר מכן לחץ על התפריט הנפתח בתחתית העמוד שאומר מנוי חודשי ושנה זאת למנוי שנתי במקום זאת. או המנוי לשנה בלבד אם ברצונך להירשם לשנה אחת ולא לחדש אוטומטית את המנוי שלך מדי שנה.