כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

איך משנים גרד באמצעות ממשק ה- API של GrabzIt Web Scraper?

הגדל את intהגירה בין GrabzIt's מגרד רשת והאפליקציה שלך באמצעות GrabzIt's Web Scraper API כדי לשנות באופן תכנותי את המאפיינים של גרידות רשת.

שנה את המטרה של גרידה ברשת

הדוגמה להלן מראה כיצד לשנות את שניהם כתובות ה-Seed והעיקרי כתובת אתר של יעד.

GrabzItScrapeClient client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
Target target = new Target();
//Set the target URL
target.URL = "http://www.example.com";
List<string> seedUrls = new List<string>();
seedUrls.Add("http://www.example.com/news.html");
seedUrls.Add("http://www.example.com/about.html");
seedUrls.Add("http://www.example.com/contactus.html");
//Set the seed URL's
target.SeedURLs = seedUrls.ToArray();
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", target);
$client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$target = new GrabzItTarget();
//Set the target URL
$target->SetURL("http://www.example.com");
$seedUrls = array();
$seedUrls[] = "http://www.example.com/news.html";
$seedUrls[] = "http://www.example.com/about.html";
$seedUrls[] = "http://www.example.com/contactus.html";
//Set the seed URL's
$target->SetSeedURLs($seedUrls);
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
$client->SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", $target);
client = GrabzItScrapeClient.GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
target = new GrabzItTarget.GrabzItTarget()
#Set the target URL
target.url = "http://www.example.com"
seedUrls = []
seedUrls.append("http://www.example.com/news.html")
seedUrls.append("http://www.example.com/about.html")
seedUrls.append("http://www.example.com/contactus.html")
#Set the seed URL's
target.seedURLs = seedUrls
#Enter the id of the scrape you want to alter along with the target object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", target)

שנה משתנה ב-web scrape

בדוגמאות למטה אנחנו קבע משתנה כדי string מערך שמות, אולם ניתן להגדיר את המשתנה גם לכל סוג אחר של נתונים פשוטים.

GrabzItScrapeClient client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
Variable variable = new Variable("names");
List<string> names = new List<string>();
names.Add("Tom");
names.Add("Dick");
names.Add("Harry");
foreach(string name in names)
{
	variable.AddArrayItem(name);
}
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", variable);
$client = new GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$variable = new GrabzItVariable("names");
$names = array();
$names[] = "Tom";
$names[] = "Dick";
$names[] = "Harry";
$variable->SetValue($names);
//Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
$client->SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", $variable);
client = GrabzItScrapeClient.GrabzItScrapeClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
variable = new GrabzItVariable.GrabzItVariable("names")
names = []
names.append("Tom")
names.append("Dick")
names.append("Harry")
#Set the seed URL's
variable.value = names
#Enter the id of the scrape you want to alter along with the variable object
client.SetScrapeProperty("59421f049e3d991318d35e49", variable)

לאחר מכן ניתן לגשת לערך המשתנה בדרך הרגילה באמצעות ה- Global.get שיטה כמוצג להלן.

var names = Global.get("names");

לאחר מכן ניתן להשתמש במערך השמות כרגיל בהוראות הגרידה.