כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

מה המשמעות של תאריך החידוש בחשבוני?

תאריך החידוש רק אומר שבתאריך זה החשבונות שלך הקצאת לכידות ו מגבלת עמודים לגרד יתחדש.

הקצאת הלכידות שלך תאופס למספר הלכידות שהחבילה שלך מוקצה בחודש. אז אם יש לך חבילה חינמית ותאריך החידוש שלך היה ב-3 בספטמבר שאר הצילומים שלך יחזרו ל-500 לכידות (מספר הצילומים שהחבילה החינמית מקבלת בחודש) בתאריך זה. אמנם מגבלת דפי הגרידה שלך תאופס גם היא לכמות המצוינת בחבילה שלך.