כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

אירעה שגיאת רשת לא ידועה

שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל כאשר האפליקציה שלך אינה יכולה לתקשר עם השרתים של GrabzIt. שגיאה זו עשויה להתרחש כל הזמן או intבטעות.

לרוע המזל יש מעט מאוד מהאנחנו יכולים לעשות בקשר לשגיאה זו מצדנו. מכיוון שהשגיאה בדרך כלל קשורה לחומות אש, הגדרות רשת או ספק הרשת שלך.

גישה אחת לזיהוי סוגיה היא הפעלת מסלול אימונים api.porism.com. זה בתקווה יראה באיזה חלק מהרשת הטעות מבקשת כשמנסים לתקשר עם שרתי GrabzIt. להלן דוגמה לפקודה traceroute ב- Windows.

tracert api.porism.com