כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד להפסיק להמיר קישורים יחסית לקישורים מוחלטים במסמכי DOCX ו- PDF?

בעת המרת HTML into מסמכי DOCX ו- PDF, ושימוש בפרמטר כתובת כתובות אתרים יחסית, יומרו אוטומטית intמקבלי כתובות ה- URL המוחלטים שלהם. כדי לעצור את זה קורה, יש להקדים קישורים grabzitlink://

כך, למשל, כדי לעצור את הקישור שלהלן מומר לקישור מוחלט.

<a href="test.html">Test Page</a>

לאחר מכן יש לשנות את הקישור, כפי שמוצג להלן.

<a href="grabzitlink://test.html">Test Page</a>