כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

איך משפרים את איכות תצלומי האינטרנט?

לפני ששופטים את איכות הלכידה, יש להבהיר שתוכנת הלכידה של GrabzIt מבוססת על Chromium, כך שאם כתובת האתר או HTML אינם מתפקדים היטב ב- Chrome היא לא תתפס היטב.

איכות תמונה

צילום תמונות כברירת מחדל משתמש ב- JPG, שמשתמש בדחיסה של 90% כברירת מחדל בכדי לתת איכות מופחתת, אך עם גודל תמונה קטן יותר. כדי לשפר את האיכות עליך לשנות את פורמט התמונה למשהו שאינו JPG המוגדר כברירת מחדל כגון PNG, מה שנותן איזון טוב של דחיסה ואיכות. או שמור על פורמט JPG והגדר את פרמטר האיכות ל 100, כפי שמוצג להלן, אם כי זה יגדיל את גודל הקובץ.

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

סוגיה נוספת של איכות פוטנציאלית יכולה להיגרם על ידי שינוי גודל המסך. המשמעות היא הגדלה או הקטנה של גודל התמונה ביחס לגודל הדפדפן. למרות שאנו משתמשים באלגוריתמי קנה המידה הטובים ביותר, עדיין ניתן לבצע את האיכות, אך הדבר נובע לעתים קרובות היזם בוחר יחסי מידה שגויים לתמונה.

תמונה Print איכות

אם אתה רוצה Print תמונה ככל שממדי התמונה גדולים יותר, התמונה יכולה להיות באיכות גבוהה יותרinted. לשם כך מבלי למתוח את התמונה ש- GrabzIt יכול ליצור תמונות בחדות גבוהה אם התקרבו תמונות כדי לספק פירוט מוגבר.

איכות DOCX

ניתן לשפר את איכות התמונות המאוחסנות ב- DOCX על ידי הגדרת פרמטר האיכות לסוג המסמך שאתה ממיר, הדוגמה להלן מראה כיצד להגדיר את איכות DOCX ל- 100.

DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.Quality = 100;

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
DOCXOptions options = new DOCXOptions();
options.setQuality(100);

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"quality":100,"format":"docx"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_docx("http://www.spacex.com", {"quality":100});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$options = GrabzItDOCXOptions->new();
$options->quality(100);

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$options = new \GrabzIt\GrabzItDOCXOptions();
$options->setQuality(100);

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$grabzIt->URLToDOCX("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
options = GrabzItDOCXOptions.GrabzItDOCXOptions()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.URLToDOCX("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=docx&quality=100&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
options = GrabzIt::DOCXOptions.new()
options.quality = 100

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
grabzIt.url_to_docx("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

איכות PDF

קבצי PDF המיוצרים על ידי GrabzIt משתמשים כברירת מחדל בדחיסה הטובה ביותר, מה שמבטיח כי דחיסת PDF מבלי לאבד איכות. עם זאת, ערך איכותי נמוך מ- 50 יגרום ל- GrabzIt לדחוס את ה- PDF במלואו.

איכות GIF מונפשת

ניתן גם לשפר את איכות GIF מונפשת על ידי הגדרת פרמטר האיכות ל- 100, בנוסף הגדלת קצב המסגרת ישפר גם את איכות ה- GIF.

שימו לב שכדי להשתמש ברוב הטכניקות הללו ידרוש גם א חבילת פרימיום.