כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד לפרסם טופס ולצלם את התוצאה?

בכדי לפרסם בטופס, תחילה עליך לקבל את כתובת האתר של הטופס המפורסם. לשם כך קבל את הטופס HTML על ידי התבוננות במקור דף האינטרנט, אשר עשוי להיראות כמו זה.

<form action="http://www.example.com/login.php" method="post">
  <div class="FormRow">
   <label>Username</label>
   <input type="text" name="username" value="">
  </div>
  <div class="FormRow">
   <label>Password</label>
   <input type="password" name="password" value="">
  </div>
  <input type="submit" class="submit" value="Login">
</form>

ברגע שיש לך את כתובת האתר של הטופס, עליך לציין את השם והערכים של כל אחת מכניסות הטופס כדי שהפוסט לא יידחה על ידי אתר היעד. דוגמה לכך מוצגת להלן.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.ashx");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").AddPostVariable("username", "bob").AddPostVariable("password", "pass")
.ConvertURL("http://www.example.com/login.php").Create();
</script>

בעת ציון נתוני פוסט ב- node.js, עליכם לקודד URL את השם והערך של כל משתנה של פוסט.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.example.com/login.php", {"postData":"username=bob&password=pass"});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->AddPostParameter("username", "bob");
$options->AddPostParameter("password", "pass");

$grabzIt->URLToImage("http://www.example.com/login.php", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.AddPostParameter("username", "bob");
options.AddPostParameter("password", "pass");

grabzIt.URLToImage("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")

זכור בעת ביצוע בקשות אנא וודא את כל ערכי הפרמטרים מקודדים בכתובות אתרים. שים לב שכל שם וערך של POST יצטרכו להיות מקודדים תחילה גם ב- URL.

https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&post=username%3Dbob%26password%3Dpass&format=jpg&url=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Flogin.php
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.add_post_parameter("username", "bob");
options.add_post_parameter("password", "pass");

grabzIt.url_to_image("http://www.example.com/login.php", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")