כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

השתמש בפרוקסי HTTP כדי ליצור צילומי אינטרנט

באמצעות פרוקסי HTTP משלך אתה יכול לקחת כל סוג של לכידה, כגון תמונה או צילום מסך PDF מכל מקום בעולם.

כדי להשתמש בפרוקסי עליך ראשית לספק את פרטי החיבור שלו. פשוט הזן את פרטי ה- Proxy באשף שלמטה ולחץ על ליצור כפתור ליצירת כתובת proxy בה ניתן להשתמש בממשקי ה- API של GrabzIt. אם במקום זאת אתה רוצה לצלם תמונות מאחורי פרוקסי מקומי, עליך לעקוב הוראות אלה.

הזן את שם המשתמש במידת הצורך
הזן את הסיסמה במידת הצורך

שימוש בכתובת ה- Proxy

לאחר שיצרת את כתובת ה- proxy לעיל, דוגמה לשימוש בפרוקסי HTTP ליצירת לכידה תופיע עבור כל שפת תכנות בה אנו תומכים כעת להלן.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":""}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":""};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = ""

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = ""

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

שימוש בשרתי פרוקסי של GrabzIt

לפעמים אתרים יחסמו את אחת מכתובות ה- IP שלנו, במיוחד אם אתה מבקש תמונות רבות של האתר. כדי לעקוף זאת תוכלו להשתמש בשרתי ה- Proxy של GrabzIt. זה יקרא לאתר היעד דרך אחד משרתי ה- proxy שלנו עבור המדינה בה נוצר הלכידה.

לשם כך פשוט עוברים grabzit:// לפרמטר ה- proxy והגדר את פרמטר המדינה אם ברצונך להגביל את המדינה למיקום מסוים, כמוצג להלן.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "grabzit://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("grabzit://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":"grabzit://"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":"grabzit://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&proxy=grabzit%3A%2F%2F&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

חשוב לזכור ששימוש באקססוריז יאט את הזמן שנדרש ליצירת תצלומים כפי שהוא intמפריע כשות רשת נוספות.