כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

האם נוכל להעניק רישיון לתוכנת הלכידה של GrabzIt להפעלה עצמאית בשרתים שלנו?

רישיון

המערכת שלנו מיועדת להפעלה ברחבי העולם במספר מדינות בצורה מבוזרת, וזו הסיבה שאיננו יכולים לספק יישום עצמאי ובמקום זאת לספק רק את GrabzIt's API ו כלי צילום מסך.

לעתים קרובות הסיבה העיקרית שניתנה לרצון להתקין תוכנת לכידת GrabzIt בשרת של הלקוח היא נובעת מדאגות אבטחה. כדי לענות על חשש זה אנו מספקים תכונת לכידת מוצפן היכולת לשלוח תצלומים באמצעות HTTPS וכגנה סופית על היכולת באופן דרסטי לקצר את זמן הכידון במטמון בשרתים שלנו.