כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

ייצאו לכידונים לאמזון S3, FTP ועוד

GrabzIt תומך בייצוא תצלומים לאמזון S3, Dropbox, FTP ו- WebDav. כדי להתחיל, קבל את האישורים של שיטת הייצוא הרצויה שלך והזן אותה into הטופס שלהלן. ואז לחץ על ליצור כפתור ליצירת URL לייצוא שניתן להשתמש בממשקי ה- API של GrabzIt. עם זאת לפני שתוכל לייצא ל- DropBox אתה צריך לאשר GrabzIt להשתמש בחשבונך.

שימוש בכתובת האתר לייצוא

לאחר שיצרת את כתובת אתר הייצוא שלמעלה, דוגמה לייצוא לכידת תופיע עבור כל שפת תכנות בה אנו תומכים כעת להלן.

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.ExportURL = "dropbox://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setExportURL("dropbox://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והמזהה היה 12345, הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. ניתן לגשת למזהה באמצעות אירוע onfinish כמוצג להלן.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>

GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
	alert(id);
}, 
"export":"dropbox://"}).Create();
</script>

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"exportUrl":"dropbox://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->exportURL("dropbox://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setExportURL("dropbox://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.exportURL = "dropbox://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")

כל התצלומים הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. כדי לקבל את שם הקובץ עליך לציין פרמטר מטפל בהתקשרות ואולי מזהה מותאם אישית שיאפשר לך לבצע כל עיבוד פוסט דרוש בקוד המטפל.

https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&export=dropbox%3A%2F%2F&customid=123&callback=https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fmy_handler&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F

לכידת הם saved עם שם קובץ התואם לזהות הלכידה עם סיומת הקובץ מצורף לסוף. למשל אם יצרת לכידת PDF והזהה שהוחזר על ידי ה- save שיטה היה 12345 אז הקובץ ייצא כ- 12345.pdf. אפשרות קלה יותר להשיג את שם הקובץ היא לציין את מטפל התקשרות אל ה save שיטה וקרא את שם הקובץ בקוד המטפל.

grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.exportURL = "dropbox://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

כתובות אתרים לייצוא מאובטחות

לפעמים אתה צריך להשתמש בכתובת אתר של ייצוא בדפדפן המשתמשת ב- API של JavaScript בנסיבות אלה, שם המשתמש והסיסמה של פתרון האחסון שלך ייחשפו. כדי לעקוף את הבעיה תוכל במקום זאת להשתמש בכתובת אתר לייצוא מאובטח. זה יפסיק את חשיפת שם המשתמש והסיסמה שלך. אם אתה רוצה לנהל URL של ייצוא מאובטח שיצרת בעבר אתה יכול לעשות זאת ב סעיף יישום של חשבונך.