כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד GrabzIt ממיר HTML ל- DOCX

HTML יכול לייצג מבנים מורכבים רבים כגון DIVs מוטבעים או SPAN זה לצד זה. אלמנטים של HTML חופפים וגבולות מוחלים על רכיבי HTML שונים. לרוב זו לא תהיה גישה הגיונית ב- DOCX בזמן שניתן יהיה ליצור אותה floatבאמצעות רכיבי HTML בתיבות טקסט זה יביא לכך שכמעט כל התוכן יכלול בתיבות טקסט וכתוצאה מכך מסמך וורד מכוער ומבולגן.

בגלל הנושא הזה אנו מתעלמים מהנושא floating של רכיבי HTML וגבולות של רוב רכיבי HTML. עם זאת אנו מכבדים גבולות לכמה מרכיבי HTML כמו תאי טבלה והתאמה על אלמנטים תמונה למשל.

האם זה אומר שאתה לא יכול להציב תוכן זה לצד זה? לא. זה עדיין אפשרי באמצעות עמודות, טבלאות. יש גם עצירות לשוניות לתוכן מיושר בתוך DIV.