כלים ללכידה ולהמרה של האינטרנט

כיצד להגדיל באופן אוטומטי GIF מונפש?

אמנם ניתן לציין במדויק את המידות שיש ל- GIF מונפש צריך להיות מוגדר ב- GrabzIt אתה יכול גם פשוט לציין ממד אחד עם השני שהוגדר כ- 1.

זה ידרג את הווידיאו לגודל הממד שצוין, הממד האחר שאינו מוגדר יקטן גם הוא באותו יחס. עם זאת, הגודל של הממד הלא מוגדר ישתנה כמובן בהתאם לממדים של וידיאו המקור.

היתרון בטכניקה זו הוא בכך שהיא מאפשרת את גודל הווידאו שלם לגודל קטן ללא ריפוד או חיתוך. להלן דוגמה המציגה GIF מונפש עם רוחב של 200px והגובה בגודל אוטומטי בהתאם ליחס בין רוחב 200px לרוחב הווידיאו המקורי.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Width = 200;
options.Height = -1;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setWidth(200);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "width":200, "height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"width":200, "height":-1});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->width(200);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setWidth(200);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=gif&width=200&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

בעת חישוב ה- רזולוציה מוחלטת של ה- GIF המונפש, כדי לקבוע אם הדבר מותר על החבילה הנוכחית שלך, במקום זאת משתמשים בערך הממד שאינו שינוי גודל אוטומטי.